• Try to log in again
 • Subscribe
 • Organic waste

  Meld je dan nu aan en spaar samen met je buren mee voor een wormencompost bij jou in de buurt!

 • MELD JE AAN!
 • Like us on Facebook and follow us on Instagram! This way we can stay in contact and we can update you about new rewards.

 • Log in
 • Back to your account
 • Log out
 • Back to your account
 • Log out
 • Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van WASTEDLab weer. Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Wanneer u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld verzoeken wij u geen gebruik te maken van de website.
   
  De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden: "Lid", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van WASTEDLab accepteert. "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijst naar WASTEDLab. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar uzelf en onszelf, of naar het Lid of Wij.
   
  Cookies
   
  Wij maken gebruik van cookies. Door de website van WASTEDLab te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van WASTEDLab.
  De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen om gebruikersgegevens voor elk bezoek op te vragen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit en het gebruikersgemak voor bezoekers te verbeteren. Sommige van onze partners/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.
   
  Gebruik van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie
   
  WASTEDLAB onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan haar werknemers, opdrachtgevers en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om het namens WASTEDLAB te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de website van WASTEDLAB, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. In elk geval wordt deze informatie anoniem bekendgemaakt. Sommige van die werknemers, opdrachtgevers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden. Door gebruik te maken van de website van WASTEDLAB, stemt u in met een anonieme overdracht van gegevens en daarbij wijzen wij ook naar de algemene voorwaarden van andere partijen.
   
  Links naar externe sites
   
  Onze service kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacy beleid en de algemene voorwaarden van elke site die u bezoekt te lezen.
   
  We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites, producten of services van derden. Wij werken samen met Tradedoubler voor affiliate marketing doeleinden. Daarbij verwijzen wij u graag naar de Privacy Policy van Tradedoubler: http://reports.tradedoubler.com/pan/displayTextKey.action?textKey=CMS_PUBLIC_162_CONTENT&
   
  WASTEDLAB zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie niet aan iemand verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, opdrachtgevers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult WASTEDLAB potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer WASTEDLAB te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van WASTEDLAB, diens derden of het grote publiek te beschermen.
   
  Licentie
   
  Tenzij anders vermeld, bezitten WASTEDLab en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal van WASTEDLab. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van http://www.wastedlab.nl bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
   
  Wat niet is toegestaan:
  1. Publiceren van materiaal van http://www.wastedlab.nl
  2. Verkopen, verhuren of sublicentiëren van http://www.wastedlab.nl
  3. Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van http://www.wastedlab.nl
  4. Inhoud opnieuw verdelen vanuit WASTEDLab (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).
   
  Hyperlinken naar onze inhoud
   
  De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1.         Overheidsinstanties;
  2.         Zoekmachines;
  3.         Nieuwsorganisaties;
   
  Deze organisaties mogen verwijzen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken, mits de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onterechte verwijst naar sponsoring, bevestiging of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de website van de partij die linkt.
   
  Als u een van de organisaties bent die wilt linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@wastedlab.nl. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's waarvan u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Houd maximaal 2-3 weken aan voor een reactie.
   
  Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
  1.         Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
  2.         Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
  3.         Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal dat is gekoppeld aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.
   
  Het gebruik van het logo van WASTEDLab of andere illustraties is niet toegestaan ​​zonder licentieovereenkomst.
   
  iframes
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.
   
  Inhoudelijke aansprakelijkheid
   
  Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen links worden weergegeven op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of voorstander is van de overtreding of andere schending van rechten van derden.
   
  Voorbehoud van rechten
   
  We behouden ons het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door het bezoeken van onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen voor het linken.
   
  Verwijdering van links van onze website
   
  Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.
   
  Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat het volledig of juist is; noch zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.
   
  Disclaimer
   
  Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden). Niets in deze disclaimer zal:
  1.         onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
  2.         onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze implicaties beperken of uitsluiten;
  3.         onze of uw aansprakelijkheden op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan beperken; of
  4.         onze of uw aansprakelijkheden die niet mag worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving beperken.
   
  De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.
   
  Voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.